www.informe-ite.es

ARQUIT»CNICS-64                                                                                                                                             EQUIP D'ARQUITECTES T»CNICS

ALTRES SERVEIS

            -  C»DULES I CERTIFICATS D'HABITABILITAT
            -  INFORME D'ALUMINOSI, PROVES DE LABORATORI
            -  PROJECTE I DIRECCI” D'OBRA NOVA O REFORMA
            -  REHABILITACI” DE FA«ANES I ENVOLUPANTS DE L'EDIFICI
            -  COORDINACI” DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCI”
            -  VALORACIONS IMMOBILIņRIES
            -  "ITE" : INFORME D'INSPECCI” T»CNICA DE L'EDIFICI
            -  DELINEACI” I AIXECAMENT DE PLņNOLS (2D I 3D)

Tenim recursos per a altres serveis d'Oficina TŤcnica d'Arquitectura

 

E-MAIL DE CONTACTE:   info@informe-ite.es

TEL»FONS DE CONTACTE:   608 320 097 / 607 621 506

  Pŗgina d'inici

C»DULA D'HABITABILITAT - CERTIFICAT D'HABITABILITAT - INFORME ITE - INFORME D'ALUMINOSI - PROVES DE LABORATORI - PROJECTE I DIRECCI” D'OBRA NOVA O REFORMA
REHABILITACI” DE FA«ANES I ENVOLUPANTS DE L'EDIFICI - COORDINACI” DE SEGURETAT I SALUT  - VALORACIONS IMMOBILIņRIES - DELINEACI” I AIXECAMENT DE PLņNOLS (2D I 3D)