www.informe-ite.es    

ARQUITÈCNICS-64                                                                                                                                             EQUIP D'ARQUITECTES TÈCNICS

E-MAIL DE CONTACTE:   info@informe-ite.es                       TELÈFONS DE CONTACTE:   608 320 097 / 607 621 506

Pàgina d'inici                                                                                          Cèdules d'Habitabilitat:  www.habitabilidadcedula.es

TARIFES 

  Des de 240€ + Despeses de Visat + I.V.A. 290€ + I.V.A.

  El Preu de la Inspecció Tècnica serà en funció del nombre d'unitats computables de l'edifici. Entenent com a unitat computable cadascuna de les entitats (habitatges, estudis, apartaments i locals) de les que està format l'edifici. Quedant generalment exclosos del còmput elements de l'edifici com els trasters o les places d'aparcament.


  En el cas d'edificis singulars aquestes Tarifes queden obertes a negociació.
 

  Les Tarifes de la següent taula són vàlides per a Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Gramanet. En el cas de la resta de municipis de la Província a aquestes Tarifes caldrà incloure les despeses de desplaçament (0,90 €/Km).

 

Nº de Unitats

Computables

PREU

Despeses de Visat Incloses

IVA No Inclòs

2

290 €

3

350

4

380 €

5

420

6

455 €

7

485 €

8

510 €

9

530 €

10

545

11

565

12

590

13

615

14

640

15

665

16

680

17

705

18

730

19

755

20

790

21

805

22

820

23

835

24

850

25

865

26

880

27

895

28

910

29

925

30 940

------------------------ Més de 30 ---------------

940 € més 15 € per Unitat Computable que sobrepassi les 30

 

CÈDULES D'HABITABILITAT - Consultar a www.habitabilidadcedula.es

ESTUDIS I PLANS DE SEGURETAT I SALUT des de 350€


Per a altres serveis, consultar honoraris segons característiques de l'encàrrec

 

E-MAIL DE CONTACTE:   info@informe-ite.es

TELÈFONS DE CONTACTE:   608 320 097 / 607 621 506

  Pàgina d'inici

CÈDULA D'HABITABILITAT - CERTIFICAT D'HABITABILITAT - INFORME ITE - INFORME D'ALUMINOSI - PROVES DE LABORATORI - PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA NOVA O REFORMA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I ENVOLUPANTS DE L'EDIFICI - COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  - VALORACIONS IMMOBILIÀRIES - DELINEACIÓ I AIXECAMENT DE PLÀNOLS (2D I 3D)